Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnątrz organizacji jest często niedoceniana, jako skuteczne narzędzie zarządzania, a przecież bez sprawnego porozumiewania się z pracownikami firmy nie jest możliwe jej dobre funkcjonowanie. Komunikacja wewnętrzna w organizacji jest ważnym narzędziem budowania kultury organizacji i przeciwdziałania kryzysom wewnętrznym.

Teoretycy i praktycy PR zgodnie twierdzą, że komunikacja wewnątrz organizacji powinna być fundamentem wszystkich innych działań public relations.

Pomimo, iż istota komunikacji z pracownikami może wydawać się czymś oczywistym, nie zawsze przekłada się to na praktykę ? zwłaszcza w dzisiejszym, dynamicznym otoczeniu rynkowym. Świat szybko się zmienia i zmiana stała się hasłem, na którym firmy skupiają się, poszukując możliwości rozwoju. W rezultacie pracownicy doświadczają coraz częstszych zmian, wywołujących zagubienie, sceptycyzm i nieufność, co przeszkadza w osiągnięciu celów biznesowych. To dlatego komunikacja wewnętrzna jest dziś istotniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej.

ZAKRES PROJEKTU:

 • analiza występujących kanałów komunikacji formalnej i nieformalnej w organizacji,
 • analiza ilości i rodzajów informacji przekazywanych obecnymi kanałami informacyjnymi,
 • wyselekcjonowanie rodzajów informacji komunikacji formalnej,
 • wyselekcjonowanie rodzajów informacji komunikacji nieformalnej, które w konsekwencji prowadzą do powstawania różnorodnych dysfunkcji organizacyjnych,
 •  wprowadzenie wyznaczonych kluczowych informacji w system sformalizowanej komunikacji,
 • zaprojektowanie zmian związanych z tworzeniem nowych wzorców i zasad komunikacji wewnętrznej w organizacji.

KORZYŚCI:

 • budowanie typu organizacji uczącej się, w której przepływ informacji jest warunkiem szybkiego rozwoju i osiągania przewagi nad konkurencją,
 • budowanie świadomości efektywnej komunikacji wewnętrznej jako jednego z głównych elementów wpływających na uzyskiwane wskaźniki finansowe,
 • zwiększanie szybkości przepływu informacji i ich jakości, jako czynnika wpływającego na tempo i trafność podejmowanych decyzji,
 • wzrost zaangażowania pracowników firmy poprzez świadome połączenie celów firmy z rolą jaką mają spełniać na swoich stanowiskach,
 • wpływ efektywności komunikacji na wzrost wartości rynkowej firmy,
 • zwiększenie satysfakcji pracowników poprzez wzrost poziomu posiadanych informacji przez organizację w której pracują.

Dobra komunikacja wewnętrzna to przekazywanie wiadomości jako minimum wpływające na bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa pracowników w organizacji.
Strategiczna komunikacja wewnętrzna pomaga pracownikom znaleźć związek pomiędzy strategią biznesową a rolą, jaką mają do odegrania w swojej organizacji co ma bezpośredni wpływ na poziom wewnętrznej motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy jako elementu tworzącego całościowy efekt.

Kiedy jest dobra  to zapewnia informacje, kiedy jest strategiczna  to buduje zaangażowanie pracowników i nakłania ich do działania. Pozwala ludziom i organizacjom być jeszcze lepszymi.