Referencje z usługi z zakresu z realizacji- Audytu organizacyjnego

Celem przeprowadzonej analizy w JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. było[more]


Referencje z usług doradczych dotyczących wypracowania strategii firmy.

W imieniu Zarządu JT rekomenduję konsultantów CENTRUM ROZWOJU jako profesjonalny zespół doradczy.[more]