Szkolenia i gry symulacyjne

Z nami nie ma czasu na nudne wykłady i teoretyczne wywody!

Kierując się pasją, profesjonalizmem i potrzebami naszych Klientów oferujemy specjalne rozwiązania dostosowane ich bieżących potrzeb. Proponowane przez nas rozwiązania  o specyfice spojrzenia na człowieka jako Podmiotu wszelkich działań, charakteryzują się skutecznością i kompleksowością.

Podstawą skuteczności naszych programów rozwojowych jest wiedza i doświadczenie. Wszystko o czym mówimy przepracowaliśmy w rzeczywistości biznesowej i teraz dzielimy się swoimi doświadczeniami.

Specjalizujemy się w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń wspierających kompetencje pracowników różnego szczebla w obszarach:

  • budowania autorytetu menedżera,
  • budowania efektywnych zespołów pracowniczych,
  • zarządzania zespołami pracowniczymi poprzez rozwój umiejętności menedżerskich,
  • coachingowego stylu współpracy menedżera,
  • efektywnej komunikacji w zespołach pracowniczych opartej na typologii zachowań Junga/Marstona,
  • organizacji czasu pracy,
  • radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
  • autoprezentacji czyli sztuki wystąpień publicznych,
  • umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.

Proponujemy rozwiązania specjalne szyte na miarę dostosowywane do bieżących potrzeb klienta w postaci działań szkoleniowo-warsztatowych wspartych grami symulacyjnymi pozwalającymi w jasny sposób zrozumieć mechanizmy wpływające na funkcjonowanie firmy.

Realizujemy projekty w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych:

  • rozwoju kompetencji wybranych grup pracowniczych,
  • budowania efektywnych zespołów opartych na skutecznej komunikacji i partnerskich relacjach,
  • rozwiązywania problemów wewnątrz organizacji związanych ze współpracą,
  • wprowadzaniem zmian,
  • rozwijaniem kreatywności u pracowników.

Realizujemy projekty rozwojowe indoor i outdoor:

  • spotkania integracyjne dla pracowników łączące dobrą zabawę z rozwojem konkretnych umiejętności i kompetencji.
Nasze treningi są treningami wpływającymi na zmianę postaw i zachowań uczestników prowadzonymi zgodnie z tzw. Cyklem Kolba czyli: realne doświadczenie, analiza i refleksja, wprowadzenie wiedzy i zastosowanie czyli odniesienie do realiów zawodowych.

 

 

Rozwijamy praktyczne umiejętności poprzez aktywne i angażujące uczestników narzędzia szkoleniowo-warsztatowe takie jak:

  • gry szkoleniowe i symulacyjne,
  • ćwiczenia powiązane z analizą doświadczenia,
  • scenki oparte na realnych sytuacjach,
  • odgrywanie ról,
  • treningu video,
  • prac grupowych,
  • dyskusji moderowanych,
  • testów autodiagnozy,
  • prezentacje dobranych fragmentów filmów do wybranej tematyki.

Aby zwiększyć efekt zrealizowanych działań szkoleniowo-warsztatowych proponujemy formy wspierające rozwój nabytej wiedzy lub umiejętności w postaci: sesji follow-up oraz  procesów coachingowych.

Standard naszych działań szkoleniowych obejmuje:

  • analizę potrzeb rozwojowych,
  • realizację działań rozwojowych jako odpowiedzi na bieżąco zdiagnozowane potrzeby,
  • ewaluację podsumowującą zrealizowany proces,
  • działamy zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych który przestrzegamy.

Wartości, jakie wyznajemy w pracy i w życiu prywatnym:

  • Pasja
  • Profesjonalizm
  • Dbałość o relacje
  • Elastyczność
  • Jako trenerzy i konsultanci przestrzegamy zasad i kodeksów etycznych PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych) w tym Kodeks Dobrych Praktyk. Więcej szczegółów na stronie: www.pifs.org.pl .