Systemy szkoleniowe

Obecne uwarunkowania ekonomiczne i społeczne wymuszają na organizacjach i ich pracownikach ciągłe podnoszenie kompetencji, dlatego zarówno organizacje jak i ich pracownicy odczuwają w coraz większym stopniu potrzebę brania udziału w szkoleniach i treningach wspierających w nabywaniu nowych kompetencji i umiejętności.

Jednak organizowane szkolenia w organizacji  nie powinny być jedynie zgodne z modnymi tematami panującymi na rynku tylko powinny wspierać  wizję, misję oraz cele rozwojowe danej organizacji.

ZAKRES PROJEKTU:

Planując jakiekolwiek działania szkoleniowe należy uwzględnić potrzeby, czyli:

 • zbadać luki pomiędzy obecnym a pożądanym stanem wiedzy i umiejętności,
 • odpowiedzieć na pytanie do czego potrzebne jest dane szkolenie pracownikowi i organizacji czyli określenie jego celowości,
 • zaplanować efekty poszkoleniowe,
 • zdiagnozować rodzaje działań wpływających na skuteczność szkoleń,
 • zaplanować monitoring efektów poszkoleniowych poprzez cykle sesji follow-up.

KORZYŚCI:

Wprowadzenie  w organizacji zaplanowanej i skutecznej strategii szkoleniowej stanowi jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej i wpływa się na:

 • rozwój organizacyjny,
 • wzrost kompetencji poszczególnych pracowników i zespołów pracowniczych,
 • zwiększanie wydajności pracowników,
 • czynnik wzbudzania motywacji wewnętrznej pracowników,
 • czynnik wzbudzający identyfikację z firmą,
 • czynnik wzbudzający zaangażowanie pracowników w rozwój organizacji.