Systemy wynagradzania

System wynagradzania w firmie jest podstawowym narzędziem umożliwiającym menedżerom podejmowanie wszelkich decyzji o zarządzaniu świadczeniami płacowymi i pozapłacowymi. System ten obejmuje zarówno szeroki kontekst polityki finansowej w firmie, jak i system motywowania pracowników.

ZAKRES PROJEKTU

Pomagamy naszym klientom przełożyć umiejętne zarządzanie wynagrodzeniami na sukces skutecznego zarządzania organizacją.

Wiążąc wszystkie elementy wynagrodzeń firmy w efektywne programy motywacyjne na podstawie  bezpośredniej korelacji kompetencji pracowników z wynikami pracy proponujemy:

 • wartościowanie stanowisk pracy,
 • diagnozę aktualnie funkcjonujących systemów wynagradzania,
 • wsparcie w doskonaleniu systemów wynagradzania,
 • budowanie systemów wynagrodzeń zasadniczych,
 • definiowanie systemów wynagradzania kadry kierowniczej,
 • motywacyjne systemy premiowania,
 • projektowanie pakietów świadczeń dodatkowych.

KORZYŚCI

Konstruując atrakcyjny pakiet świadczeń menedżer dysponuje:

 • skutecznymi narzędziami przyciągania kompetentnych pracowników,
 • budowania lojalności i utrwalania więzi między pracownikami a firmą,
 • znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników,
 • utrzymanie w firmie już zatrudnionych pracowników,
 • pozwala na wdrożenie systemu awansów i ich ścieżek,
 • mobilizuję pracowników do efektywniejszej pracy.
Dobrze skonstruowany system wynagradzania ułatwia znalezienie wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz utrzymanie w firmie już zatrudnionych oraz mobilizuje do lepszej pracy.