Badanie opinii i satysfakcji pracowników

Celem realizacji projektu jest badanie opinii pracowników zorientowane na wsparcie i rozwój organizacji. Zbadanie opinii zatrudnionych daje możliwość wykrycia obszarów zadowolenia i niezadowolenia pracowników, obszary wymagające usprawnienia, przyczyny konfliktów i nieporozumień wewnątrz organizacji. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie takich modyfikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, które pozwolą na świadome zwiększanie satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy co oznacza zwiększą motywację i zaangażowanie pracowników firmy. Badanie opinii pracowników jest faktycznie diagnozą przedsiębiorstwa wykonaną na podstawie tego, jak pracownicy je postrzegają.

ZAKRES PROJEKTU:

Poznanie opinii i pozyskanie informacji od pracowników z wykorzystaniem gier i zabaw coachingowych w zakresie tematów:

 • identyfikacji pracowników z firmą,
 • systemu komunikacji wewnętrznej,
 • jakości współpracy pomiędzy działami,
 • jakości współpracy pomiędzy członkami zespołów,
 • organizacji pracy,
 • wynagrodzeń, świadczeń i innych korzyści,
 • oceny bezpośredniego przełożonego,
 • szkoleń i rozwoju.

KORZYŚCI:

 • wytworzenie wśród pracowników aktywnego zaangażowania poprzez stworzenie  możliwości wyrażenia i wysłuchania opinii o firmie,
 • zdiagnozowanie źródeł zadowolenia i niezadowolenia pracowników,
 • zdiagnozowanie czynników motywacyjnych,
 • identyfikacja zagrożeń i barier kulturowych w rozwoju firmy,
 • opracowanie planu rozwoju i zaplanowanie ścieżek zmian,
 • możliwość opracowania dopasowanego systemu motywacji finansowej i pozafinansowej,
 • uzyskanie podstawy do rozpoznania potrzeb Szkoleniowych,
 • przeprowadzenie programów naprawczych w obszarach w których występują problemy.