Harmonogram szkoleń

TEMATYKA MODUŁU

Miesiąc kalendarzowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Coachingowy Styl Pracy (CSP) w pracy menedżera

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kobieta menedżer

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Komunikacja oparta na modelu stylów zachowań przypisanych do 4 kolorów wg C. Junga

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Techniki prezentacji wsparte teatrem

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Warsztat coachingowy: "Alternatywne scenariusze Twojego życia"

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz zgłoszenia w formie PDF oraz DOC.
Należy go pobrać, wypełnić i odesłać na wskazany adres mailowy lub numer faks.

 

Formularz w wersji PDF | Formularz w wersji DOC