Realizacja warsztatów z zakresu: "komunikacji opartej na energiach kolorystycznych"

Na podstawie szeroko akceptowanej na całym świecie koncepcji ludzkiego zachowania Junga/Marstona zrealizowano warsztat którego adresatami byli: kadra zarządzająca i pracownicy operacyjni firmy JT którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez efektywną komunikację.


Celem przeprowadzonego modułu szkoleniowo-warsztatowego było określenie:

Jakim jestem kolorem? - zrozumieć siebie na bazie ? Indywidualnych Raportów Extended DISC?.

Jakim ty jesteś kolorem? ? rozpoznawanie typów osobowościowych.

Efektywna komunikacja ? jak dotrzeć do rozmówcy poprzez:

  • diagnozowanie stylu komunikacji własnej i partnera komunikacji;
  • rozpoznawanie reguł rządzących komunikacją opartą na energiach kolorystycznych, oraz czynników wpływających na jej skuteczność zgodnie z czterosferowym modelem stylów zachowań DISC;
  • przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej;
  • kształtowanie komunikatów w sposób dopasowany do rozmówcy;
  • właściwe rozpoznawanie i stosowanie komunikatów niewerbalnych w relacjach interpersonalnych.

Polecamy współpracę z trenerami CENTRUM ROZWOJU jako zespołem z ogromną wiedzą i doświadczeniem biznesowym który potrafi przygotować i zrealizować program szkoleniowy dokładnie dopasowany do potrzeb grupy pracowniczej jednocześnie angażujący  jej uczestników.