Metodologia szkoleń

METODOLOGIA W OBSZARZE SZKOLEŃ ZGODNIE Z KTÓRĄ PRACUJEMY:

Podstawą skuteczności naszych programów rozwojowych jest wiedza i doświadczenie. Wszystko o czym mówimy przepracowaliśmy w rzeczywistości biznesowej i teraz dzielimy się swoimi doświadczeniami.

Ważnymi elementami metodologii szkoleń zgodnie z którą pracujemy są:

ODPOWIEDŹ NA BIEŻĄCE POTRZEBY.

Projektujemy i realizujemy programy z uwzględnieniem bieżących potrzeb klienta.

PRACA NA REALNYCH SYTUACJACH. Uczestnicy szkoleń są ich współtwórcami ponieważ pracujemy na ich sytuacjach i wypracowujemy wspólnie  wnioski.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W GRACH SYMULACYJNYCH

Duży nacisk kładziemy na możliwość praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności ze szkolenia  dlatego też konstruujemy programy w oparciu o gry symulacyjne.

SYSTEMATYCZNOŚĆ W PRACY NAD ZDOBYTYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI

Szkolenie jest wstępem w zetknięciu się z nowymi umiejętnościami natomiast systematyczna praca i pogłębianie wiedzy po szkoleniu daje satysfakcję w działaniu.

ATMOSFERA NA SZKOLENIACH

Na naszych szkoleniach obowiązują zasady partnerstwa i szacunku.

WSPARCIE PO SZKOLENIU

Wspieramy naszych klientów  w osiąganiu jak najwyższych rezultatów w ramach umiejętności nabytych na szkoleniach poprzez  sesje, folow-up, sesje coachingowe oraz pomoc w przygotowaniu szkoleń e-learningowych.