Gry symulacyjne

Dlaczego jesteśmy przekonani  że gry biznesowe są efektywnym narzędziem uzupełniającym proces uczenia się na szkoleniu?  Odpowiada na to krótka anegdotka:

Bill Gates twórca Microsoftu po długich namowach zgodził się  opowiedzieć o tajemnicy sukcesu. Ponieważ twierdził że ma ogromny szacunek do czasu stwierdził pytającemu  dziennikarzowi że ma 3 minuty i może odpowiedzieć tylko na 3 pytania.

Pytający chwilę się zastanowił i zadał pierwsze pytanie:

1.Jak osiągnąć sukces?                                                                    

Odpowiedź brzmiała: PODEJMOWAĆ TRAFNE DECYZJE.  

2. Jak podejmować trafne decyzje?

Odpowiedź brzmiała: POPRZEZ DOŚWIADCZENIE

3. Jak je zdobyć?

Odpowiedź brzmiała: POPRZEZ  BŁĘDNE DECYZJE- zakończył Gates?.

Ta odpowiedź to w skrócie sens  udziału w grach symulacyjnych. W grach popełniamy błędy , wyciągamy wnioski i uczymy się osiągać sukces. Przekazana teoria weryfikowana  jest  na bieżąco w praktyce. W symulacjach uczestnicy mają możliwość wypróbować różne strategie biznesowe których testowanie w rzeczywistym świecie byłoby zbyt kosztowne. Dlatego gry to narzędzia które: najskuteczniej, najłatwiej i najlepiej przekazują wiedzę poprzez doświadczenie.  Oprócz wartości jaką jest doświadczenie gry uruchamiają wyobraźnię, motywują do poszukiwania nowych rozwiązań i do przekraczania granic.

Efektywność gier w świetle badań :

Traci Sitzmann z University of Colorado spędziła ponad rok na analizach szukając odpowiedzi na pytanie o efektywność tego narzędzia szkoleniowego. W przypadku osób uczących się z wykorzystaniem gier symulacyjnych w porównaniu z grupą kontrolną nie mającą takich doświadczeń edukacyjnych analizy wykazały wyższy poziom efektywności poszkoleniowej ? o 20%!!!

Powyższe wyniki badań potwierdzają korzyści z włączania gier biznesowych w proces szkoleniowy?

  • skracają proces uczenia się
  • dają możliwość eksperymentowania bez realnych konsekwencji
  • zmuszają do poszukiwania niecodziennych rozwiązań
  • uruchamiają kreatywność
  • wyrabiają współodpowiedzialność uczestnika za efekt szkoleniowy
  • silnie angażują emocjonalnie
  • pozwalają na ciągły monitoring postępów
  • uzyskiwana na bieżąco informacja zwrotna umożliwia szybką poprawę wyników

Taka forma interaktywnych metod uczenia się jest coraz popularniejszą formą szkoleniową. Organizujemy je dla różnych szczebli kadry menedżerskiej i operacyjnej.

Proponujemy:

Symulacje i gry menedżerskie to jedna z najlepszych metod rozwijania umiejętności potrzebnych w efektywnym wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem zespołem pracowniczym  m. in.: prowadzenie trudnych rozmów ? zarówno w roli podwładnego jak i przełożonego,  radzenia sobie z konfliktem w zespole, umiejętności przywódczych, strategicznego planowania oraz  podejmowania decyzji menedżerskich.

Symulacje i gry w ramach współpracy zespołowej idealnie nadają się do przygotowania zespołów do pracy  pod presją czasu, wymagające stosowania efektywnej wymiany informacji popartej innowacyjnością i kreatywnością pomysłów.

Symulacje i gry negocjacyjne dla handlowców i menedżerów sprzedaży: są to gry umożliwiające  w praktyce rozwijanie  kompetencji negocjacyjnych, budowanie i  stosowania poznanych strategii negocjacyjnych, przygotowywanie do trudnych spotkań oraz rozwiązywania konfliktów w ramach procesu negocjacyjnego.

Symulacje i gry dotyczące zarządzania czasem idealnie nadają się do przygotowania pracowników   do sytuacji potrzeby pracy pod presją czasu. Kluczowymi umiejętnościami  w tym kontekście jest ustalanie hierarchii ważności realizowanych zadań.

Symulacje i gry dotyczące  efektywnej komunikacji idealnie nadają się do zrozumienia roli efektywnej komunikacji w ramach współpracy

Gry symulacyjne dotyczące działania firmy  wizualizują mechanizmy, procesy, współzależności i wyzwania jakie stawiane są w ramach działalności każdej firmy. Pokazują ją w sytuacji, kiedy trzeba reagować szybko i sprawnie, bo każda chwila może okazać się decydująca o  realizacji założonych panów i końcowym wyniku finansowym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem informacji, prosimy o kontakt na info@centrumrozwoju.pl