Warsztaty dla handlowców

Nasze szkolenia sprzedażowe dostosowujemy każdorazowo do specyfiki szkolonego zespołu, branży w której działa klient itp. Wszystkie szkolenia sprzedażowe przygotowywane są w oparciu o analizę potrzeb firmy i uczestników. Prowadzimy szkolenia sprzedażowe z następujących dziedzin:

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI  PREZENTACJI  wspartych technikami teatralnymi  podczas KONTAKTU HANDLOWEGO Z KLIENTEM 

Celem warsztatów jest unaocznienie podobieństw pomiędzy teatrem a biznesem. Teatralna jest już sama sytuacja spotkania sprzedawcy (kontrahenta) z klientem. Jeden jest widzem a drugi aktorem. Każdy aktor musi być skuteczny, jeżeli chce przekonać widza do swojej roli. W tym celu umiejętność panowania nad własną mimiką, głosem i ciałem gwarantuje sukces poprzez docieranie przez różne kanały komunikacyjne w odbiorze przez innych ludzi. Elementy pracy z głosem, indywidualną ekspresją, prezentacją, prowadzone przez reżysera teatralnego pozwolą na spotkanie z własnymi możliwościami i ograniczeniami. Dzięki czemu przyczynią się do zwiększenia własnego potencjału twórczego oraz biznesowej skuteczności.

Korzyści dla uczestnika:

Szkolenie ma charakter kompleksowy zwiększający skuteczność poprzez udział w ćwiczeniach z zakresu:

 • komunikacji,
 • prezentacji,
 • uruchomienia własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji,
 • uruchomienia głosu, aby być bardziej interesującym dla odbiorców
 • w ramach zabawy teatralnej uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego wywierania określonego wpływu na odbiorcę.

NEGOCJACJE OPARTE NA ŚWIADOMOŚCI MECHANIZMÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Celem warsztatów jest przygotowanie się do procesu negocjacji poprzez umiejętne budowanie relacji opartych na zaufaniu, adaptacyjności i elastyczności.

Korzyści dla uczestnika :
Moduł szkoleniowy zawiera m. in.:

 • zagadnienia dotyczące przygotowania procesu negocjacyjnego,
 • etapów procesu negocjacyjnego,
 • rodzajów negocjacji, 
 • zasad negocjacyjnych,
 • taktyk i gier negocjacyjnych w perspektywie  zwiększenia skuteczności, negocjacji nastawionych na współpracę.

UMIEJĘTNOŚCI SPRZEDAŻOWE

Celem warsztatów jest podnoszenie umiejętności sprzedażowych w coraz bardziej  konkurencyjnych oraz nasyconych różnego rodzajami produktów rynkach.

Korzyści dla uczestnika:

Traktując sprzedaż jako coraz większe wyzwanie w perspektywie konkurencji, dostępności coraz szerszej gamy produktów oraz coraz bardziej świadomych i wymagających klientów moduł szkoleniowy zawiera m. in.:

 • zagadnienia dotyczące zasad sprzedaży,
 • narzędzi komunikacyjnych wspomagających proces sprzedażowy,
 • znaczenia efektu pierwszego wrażenia,
 • badania potrzeb klienta, 
 • prezentacji produktu,
 • obalania obiekcji klienta,
 • przedstawiania oferty językiem korzyści,
 • zamykania sprzedaży i działań posprzedażnych.

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ  BIZNESOWYCH

Celem szkolenia jest: uwalnianie potencjału twórczego do wykorzystania w różnych obszarach zadań biznesowych poprzez poznanie praktycznych narzędzi przełamujących stereotypowy tok myślenia oraz poszukiwanie nowych rozwiązań.

Korzyści dla uczestników:
Zwiększenie wykorzystania własnego potencjału oraz potencjału zespołu w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Moduł szkoleniowy zawiera m. in.:

 • tworzenie przestrzeni twórczego klimatu w grupie poprzez  kreatywne rozgrzewki,
 • poznanie metod i zasad wpływających na proces twórczego myślenia w  grupie,
 • rozwijanie  umiejętności komunikacyjnych wpływających na proces twórczego myślenia w  grupie,
 • budowania świadomości mechanizmów typu: wspomagaczy które budują i hamulców które blokują naszą kreatywność,
 • udział w  ćwiczeniach z wykorzystaniem m.in.:  burzy mózgów, myślenia pytajnego, myślenia kombinacyjnego, myślenia transformacyjnego,
 • zastosowanie metod twórczego rozwiązywania w praktyce.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Celem szkolenia jest: zwiększenie efektywności pracy poprzez dobrą organizację czasu pracy opartą na realistycznym planowaniu, wyznaczaniu celów oraz określaniu priorytetów.

Korzyści dla uczestników:  

Traktując czas jako zasób ograniczony  w postaci 24 godzin do dyspozycji na dobę i ani sekundy więcej uczestnicy warsztatów zyskają wiedzę i umiejętności z zakresu m.in:

 • wyznaczania celów,
 • planowania pracy,
 • wyboru priorytetów,
 • diagnozowania pożeraczy czasu,
 • skutecznego narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie czasem w postaci delegowania  zadań opartego o świadomy wybór wsparty identyfikacją zagrożeń wykonania,
 • wypracowania indywidualnej strategii zarządzania czasem.

PROFILAKTYKA WYPALENIA  ZAWODOWEGO

Celem warsztatów jest: przeciwdziałanie zjawisku wypalenie zawodowe dla ludzi aktywnych zawodowo szczególnie pracujących w relacji człowiek-człowiek które skutkuje przedwczesną utratą chęci do pracy, spadkiem efektywności oraz wystąpieniem szeregu objawów psycho-somatycznych takich jak: przygnębienie, permanentne zmęczenie, spadek odporności zdrowotnej czy pogorszenie relacji międzyludzkich..

Korzyści dla uczestników:

Moduł warsztatowy zawiera m.in.:

 • zestaw narzędzi autodiagnozy pozwalających przyjrzeć się przyczynom zagrożenia wypaleniem zawodowym często ignorowanym a składającym  się  na informację które chce nam przekazać nasz organizm
 • zestaw narzędzi autodiagnozy pozwalających przyjrzeć się objawom zagrożenia wypaleniem zawodowym często ignorowanym a składającym  się  na informację które chce nam przekazać nasz organizm.
 • wypracowanie indywidualnych metod i strategii przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.