Szkolenia otwarte

Głównym założeniem szkoleń otwartych jest umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń, którzy reprezentują różne branże i stanowiska. Uczestnicy mają możliwość porównania metod i praktyk stosowanych w innych organizacjach z tymi, które znają z codziennej pracy.

Co gwarantujemy?

 • zaskakujące gry i ćwiczenia odzwierciedlające realne doświadczenia poprzez metafory i porównania,
 • zespół trenerów ? praktyków,
 • kameralne grupy szkoleniowe liczące maksymalnie do 10 osób,
 • sprawną organizację szkolenia, 
 • w przypadku zainteresowania utrwalaniem wiedzy proponujemy sesje  folow-up lub coachingu operacyjnego,

Z nami nie ma czasu na nudne wykłady i teoretyczne wywody. Rozwijamy praktyczne umiejętności poprzez aktywne i angażujące uczestników metody szkoleniowo-warsztatowe takie jak: gry, symulacje, studia przypadków, odgrywanie ról, trening video, dyskusje i prace grupowe.

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnie prowadzonych szkoleniach otwartych.

Kontakt w sprawie organizacji szkoleń: info@centrumrozwoju.pl lub nr tel.: 694745845

LISTA SZKOLEŃ OTWARTYCH:

COACHINGOWY STYL PRACY (CSP)

Moduł dedykowany jest menedżerom jako element zarządzania zespołem pracowniczym.

Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności coachingowych kadry menedżerskiej  z obszarów wspierania pracowników w realizacji wyznaczonych celów  biznesowych. Rozwijanie motywacji wewnętrznej pracowników jako jednego z najbardziej efektywnych motywatorów wpływających na efektywność pracy.

Korzyści dla uczestników: poznanie przez menedżerów podstawowych narzędzi z zakresu coachingowego stylu pracy (CSP) mających na celu wspieranie pracowników  poprzez efektywną komunikację i rozwijanie partnerskich relacji:

 • koncepcja oparta a stylach kierowania Blancharda,
 • kim chce być jako szef czyli granice relacji z pracownikiem,
 • poszerzanie wiedzy z zakresu postawy menedżera współpracującego coachigowym stylem pracy na bazie budowania partnerskich relacji,
 • budowaniem przyjaznej atmosfery w zespole,
 • budowaniem długoterminowych relacji z pracownikami poprzez zaufanie,
 • określanie sytuacji w organizacji w których coachingowy styl pracy będzie najbardziej efektywny,
 • wyznaczanie celów poprzez przeformułowywanie problemów,
 • rozwijanie umiejętności szukania zasobów wspierających realizację celów,
 • zadawanie pytań, słuchanie, przekazywanie informacji zwrotnych,
 • umiejętność identyfikowania przekonań i obaw blokujących realizację celów,
 • metody egzekwowania wyznaczonych celów.
 • udzielanie pochwał lub rozmów korygujących,
 • doskonalenie prowadzenia rozmów z pracownikami wspierających budowanie wewnętrznej motywacji działania na każdym etapie rozwoju pracownika jako indywidualnej strategii osiągania celów,
 • uczenie samodzielności i brania odpowiedzialności za realizację zadań poprzez plan rozwoju osobistego,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • pobudzenie kreatywności,
 • zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

 

 

KOBIETA MENEDŻER

Moduł dedykowany jest dla kobiet zarządzających zespołami pracowniczymi w strukturach organizacji lub właścicielek firm.

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości oraz rozwinięcie umiejętności wspierających funkcjonowanie kobiet w biznesie w realiach gospodarki charakteryzującej się organizacjami zaprojektowanymi dla mężczyzn.

Korzyści dla uczestniczek:

 • wypracowanie definicji autorytetu lidera,
 • przyjrzenie się przekonaniom, obawom i wartościom dotyczącym kobiet w biznesie,
 • poszerzanie świadomości mocnych stron bycia kobietą liderem,
 • zwiększenie świadomości kobiecych strategii działania w biznesie, 
 • przyjrzenie się inspiracjom własnego stylu zarządzania-moja indywidualna strategia osiągania celów czyli dokąd dążę,
 • zwiększenie poczucia własnej wartości i pro aktywności w byciu kobietą menedżerem w perspektywie misji działania,
 • poznanie technik asertywnych przydatnych  kobietom w męskim świecie biznesu,
 • budowaniem przyjaznej atmosfery w zespole,
 • budowaniem długoterminowych relacji z pracownikami,
 • uczeniem pracowników samodzielności i brania odpowiedzialności za zadania,
 • przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu,
 • zwiększanie skuteczności biznesowej poprzez rozwijanie umiejętności panowania nad własną mimiką, głosem i ciałem gwarantujące sukces  docierania przez różne kanały komunikacyjne w odbiorze przez innych ludzi.
 • zwiększanie skuteczności biznesowej poprzez rozwijanie elementów pracy z głosem, indywidualną ekspresją, prezentacją, prowadzone przez reżysera teatralnego pozwalające na spotkanie z własnymi możliwościami i ograniczeniami.
 • poszerzenie balansu w życiu zawodowy i osobistym poprzez pracę na kole wartości.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI W ZESPOŁACH PRACOWNICZYCH opartej na modelu stylów zachowań przypisanych do 4 kolorów Junga / Moultona-Marston?a

Celem warsztatów jest polepszenie współpracy i standardów komunikacyjnych skutkujące wzmocnieniem potencjału zespołu w organizacji dzięki zastosowaniu   teorii zgodnej z metodologią czterowymiarowej mapy zachowań..

Korzyści dla uczestników:

 • menedżerowie poznają ?mapę? preferowanych zachowań i predyspozycji własnych i swoich współpracowników przyporządkowanych do 4 podstawowych kolorów co pomaga zrozumieć jak reagują i postępują poszczególni członkowie zespołu,
 • świadomość  mocnych strony i słabości zespołu,
 • analiza wywiera największego wpływu na zespół i czy jest to korzystne dla całego zespołu,
 • pozwala wykorzystywać naturalny styl zachowania członków zespołu ? przez co praca  może być efektywniejsza, charakteryzująca się mniejszą ilością konfliktów i barier.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI  PREZENTACJI  wspartych technikami teatralnymi podczas KONTAKTU HANDLOWEGO Z KLIENTEM 

Celem warsztatów jest unaocznienie podobieństw pomiędzy teatrem a biznesem. Teatralna jest już sama sytuacja spotkania sprzedawcy (kontrahenta) z klientem. Jeden jest widzem a drugi aktorem. Każdy aktor musi być skuteczny, jeżeli chce przekonać widza do swojej roli. W tym celu umiejętność panowania nad własną mimiką, głosem i ciałem gwarantuje sukces poprzez docieranie przez różne kanały komunikacyjne w odbiorze przez innych ludzi. Elementy pracy z głosem, indywidualną ekspresją, prezentacją, prowadzone przez reżysera teatralnego pozwolą na spotkanie z własnymi możliwościami i ograniczeniami. Dzięki czemu przyczynią się do zwiększenia własnego potencjału twórczego oraz biznesowej skuteczności.

Korzyści dla uczestnika:

Szkolenie ma charakter kompleksowy zwiększający skuteczność poprzez udział w ćwiczeniach z zakresu:

 • komunikacji,
 • prezentacji,
 • uruchomienia własnej ekspresji, jako skutecznego instrumentu komunikacji,
 • uruchomienia głosu, aby być bardziej interesującym dla odbiorców
 • w ramach zabawy teatralnej uczestnicy nabędą umiejętności skutecznego wywierania określonego wpływu na odbiorcę.

WARSZTAT COACHINGOWY: Alternatywne scenariusze Twojego życia

Jeśli czujesz że żyjesz  nie własnym życiem, przygniotła Cię codzienność, niekończące się obowiązki, ciągle przyśpieszające tempo życia, niewiara we własne siły ?ZATRZYMAJ SIĘ!

WEŹ UDZIAŁ W WARSZTACIE COACHINGOWYM

na którym odkryjesz:

 • swoje wartości i potrzeby;
 • w jaki sposób ograniczają Cię Twoje przekonania i obawy;
 • co to  jest negatywny monolog wewnętrzny i jaki wpływ ma na Twoje życie;

na którym nauczysz się:

 • jak stawiać granice innym ludziom w różnych sytuacjach życiowych;
 • jak odnajdywać swoje siły i zasoby wewnętrzne;
 • jak zmieniać swoje marzenia w realne cele;

Zapraszamy na warsztaty coachingowe na których zaprojektujesz alternatywne scenariusze swojego życia.

Pełne informacje o zakresie proponowanych działań rozwojowych możecie Państwo uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami naszego Zespołu Trenerskiego.

Zapraszamy również  do zakładki artykuły gdzie nasz zespół Trenersko?Doradczy przygotowuje dla Państwa syntetyczne publikacje dotyczące wybranych zagadnień tematycznych.