Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

COACHING SZANSĄ NA POZYTYWNE ZMIANY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM.

O coachingu staje się coraz głośniej. Zainteresowani z zaciekawieniem i nadzieją dopytują o tę formę rozwoju.


Często coach staje przed pytaniami: "byłem już na wielu szkoleniach i  muszę poradzić sobie z nowymi zadaniami, czy możesz mi pomóc" albo "mamy w naszym zespole menedżera z długoletnim stażem. Jest zbyt doświadczony, aby brać udział w szkoleniu, ale powinien pracować nad swoim stylem zarządzania. Czy możesz się tym zająć".

Czym  właściwie jest ten coaching?

Spróbujmy trochę przybliżyć temat coachingu. Definicji  coachingu do tej pory stworzono wiele i zapewne wiele jeszcze powstanie. Najbliższa mojemu rozumieniu coachingu która najprościej wyjaśnia całą celowość tego typu działania rozwojowego brzmi: coaching to wspieranie rozwoju osoby lub organizacji, pomoc w formułowaniu i osiąganiu celów.

Charakterystyczne założenia coachingu:

Coaching jest postrzegany jako ogólno- rozwojowy proces budujący samoświadomość  i sprawczość działania dlatego może on  znaleźć zastosowanie w każdej dziedzinie życia i działalności człowieka.

Coaching  jest procesem, którego centralnym punktem, podmiotem jest  klient, to on ustala  tematy o których chce mówić  i wyznacza cele do realizacji .

Głównym celem coachingu jest zmiana , której chce dokonać klient i zobaczyć rezultaty. Zmiana u klienta  zachodzi poprzez osobiste odkrycia, poszerzanie samoświadomości oraz zrozumienie swoich strategii działania. Zmiany w zachowaniach klienta powinny wynikać z przekonania, że nowe postępowanie ma głęboki sens, a nie jest tylko spowodowane koniecznością dostosowania się do obowiązujących standardów.

Coaching jest formą spotkań indywidualnych i/lub grupowych z coachem.

Proces coachingu złożony jest z sesji coachingowych i zadań wykonywanych pomiędzy sesjami.

Sesje coachingowe  polegają  na rozmowie o temacie o którym decyduje klient, a struktury pilnuje coach. Każde spotkanie coachingowe ma swój niepowtarzalny, indywidualny scenariusz i formę, podczas których coach wspiera klienta, motywuje i ukierunkowuje go na cel.

Skuteczność coachingu zależy w dużej mierze od  zaufania, zaangażowania, chęci współpracy oraz ustalenia wzajemnych oczekiwań na samym początku współpracy.

Rolą coacha jest pomaganie w odkrywaniu  zasobów i siły klienta, coach nie spełnia roli doradcy ani terapeuty. Trafnie obrazującym rolę coacha może być  stwierdzenie iż: "dobry coach jest tym, czym dobry instruktor jazdy na nartach. Korzystasz z niego, nie dlatego, że nie umiesz jeździć- sam też dajesz sobie jakoś radę. Korzystasz, dlatego, gdyż chcesz jeździć lepiej, poprawniej, szybciej i bez większego ryzyka."

Coach pracuje poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się nieoceniającymi obserwacjami, wyznaczanie zadań, zachęcanie do działania, przypominanie o mocnych stronach, o celach i o wizji.

Coaching jest procesem mierzalnym, efektywność coachingu mierzy się na poziomie zachowań, a więc widzialnych zmian w działaniu klienta.

Klient opuszcza spotkanie coachingowe  z planem działania dotyczącym każdego celu poruszanego na danej sesji. Skutkiem tego pierwsza część kolejnego spotkania  poświęcona jest omówieniu   ustalonych działań które  udało mu się zrealizować.

Jest to cykl 6 do 10 systematycznych sesji coachingowych co dwa lub trzy tygodnie, które trwają około 1,5 godziny. Średnio proces coachingowy trwa od 4-6 miesięcy. Ilość sesji i czas trwania ustalany jest indywidualnie z klientem.

WAŻNE: Coaching nie jest ani karą za złą pracę, ani autoprezentacją coacha, ani krytyką coachowanych jak również pouczaniem i dawaniem  "dobrych rad".

Przykładowe cele cachingowe:

Cele ustalane są z klientem, mogą dotyczyć różnych obszarów  funkcjonowania i  działalności zarówno obszaru zawodowego jak i prywatnego np.:

 • Konflikty, trudne relacje z innymi ? bliskimi, współpracownikami, dziećmi. Jak skutecznie porozumiewać się z innymi,
 • Nowe wyzwania związane z nowymi etapami w życiu, np. nowa praca, poszukiwanie pracy, narodziny dzieci, usamodzielnienie się dzieci ? tzw. syndrom ?pustego gniazda? itd.,
 • Doświadczenie trudnej sytuacji, określanej jako porażka ? czego można się z tej sytuacji nauczyć?
 •  Sytuacja wyboru ? jaką opcję czy ścieżkę wybrać (umiejętność podejmowania decyzji)?
 • Przygotowanie do nowej sytuacji, zdobycie nowej umiejętności,
 • Przygotowanie do pracy z zespołem w roli menedżera,
 • Praca związana z poszukiwaniem celu i uświadomieniem sobie przez klienta, do czego chce dążyć i do czego rzeczywiście dąży
 • Jak pogodzić pracę i życie rodzinne? Jak zarządzać swoim czasem?
 • Jaka droga zawodowa czy życiowa jest dla mnie rzeczywiście dobra?
 • Jak nauczyć się panować nad własnymi emocjami i radzić sobie ze stresem?
 • Jak trzymać się celów od początku do końca, mimo trudności?
 • Jak odnaleźć radość życia?
 • I wiele innych tematów?

ZESPÓŁ COACHÓW CENTRUM ROZWOJU
Jolanta Suchłabowicz, Beata  Janiczek Lasota, Jolanta Tadeusiak