Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

Coaching - definicja

Można spotkać wiele definicji coachingu. Najprościej mówiąc: coaching to wspieranie rozwoju osoby, zespołu lub organizacji, pomoc w formułowaniu i osiąganiu celów.

Podczas coachingu patrzysz przede wszystkim w przyszłość i ustalasz dla siebie cele, które będziesz realizował. Znajdujesz odpowiedzi na niezwykle ważne pytania:

 • czego chcę?
 • jaką przyszłość wybieram?

Czasem niezbędne jest krótkie przyjrzenie się przeszłości aby lepiej zrozumieć źródła swojego obecnego zachowania i pracować w sposób pełniejszy i satysfakcjonujący. 

Warto  odpowiedzieć sobie na pytanie:

 • czy stare sposoby myślenia i działania jeszcze mi służą?

Coaching uświadomi Ci mocne strony, których możesz się nawet nie spodziewać. Wzmocni Twoje  umiejętności, pomoże w osiąganiu celów oraz przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń abyś osiągał takie rezultaty jakich pragniesz i abyś miał pewność, że jesteś w stanie to zrobić.

Poprzez coaching poprawisz swoją efektywność w życiu osobistym i zawodowym ponieważ będziesz koncentrował się na zasobach a nie ich braku, na możliwościach, a nie przeszkodach, na przyszłości a nie przeszłości?

Rozwinęły się dwa podstawowe nurty coachingu: biznes coaching oraz life coaching. Biznes coaching zajmuje się obszarem pracy zawodowej. Life coaching  to dosyć nowa profesja i nie ma swojej ścisłej, formalnej definicji. Ogólnie można powiedzieć, że  dotyczy funkcjonowania pozazawodowego.  Ale czy możliwe jest zupełne oddzielenie życia zawodowego od osobistego? Life coaching i business coaching często wzajemnie się uzupełniają. Life coaching może dotyczyć obszaru pracy klienta, a business coaching może zajmować się również sferą życia pozazawodowego danej osoby. Dzieje się tak ponieważ istnieje  ścisła zależność pomiędzy pracą a życiem osobistym czy rodzinnym. Praca jest przecież częścią życia.

 

 

 

 

Obszary pracy coachingowej  oraz przykładowe zagadnienia do pracy coachingowej.

Przeprowadzanie zmian:

 • przygotowywanie strategii działania
 • przystosowanie się do zmian

Wyznaczanie i realizacja celów:

 • precyzowanie celów
 • budowanie planu działania w kontekście wyznaczonego celu

Rozwój kariery:

 • planowanie kariery za 1/3/5/10 lat

Rozwój umiejętności:

 • identyfikowanie typów zachowań w oparciu o naturalne predyspozycje
 • identyfikowanie potrzebnych umiejętności
 • identyfikowanie talentów
 • wyciągnie wniosków z nabytych doświadczeń

Przywództwo:

 • przewodzenie zespołowi
 • przewodzenie organizacji

Współpraca zespołowa:

 • moja rola w zespole
 • wpływ zespołu na mnie

Podejmowanie decyzji:

 • zwiększenie pewności w podejmowaniu decyzji
 • podejmowanie decyzji w zgodzie ze swoimi wartościami
 • tworzenie alternatywnych opcji decyzyjnych

Relacje:

 • moje relacje zawodowe z przełożonymi i podwładnymi
 • moje relacje osobiste
 • rozwiązywanie konfliktów zarówno w życiu zawodowym i osobistym

Zapisz się już teraz jeśli chcesz rozwijać się przy wsparciu doświadczonego coacha.