Realizacja szkoleń z zakresu antystresu:

Spółka PL2012 rekomenduje trenerów biznesu zespołu CENTRUM ROZWOJU którzy przeprowadzili dla kadry menadżerskiej warsztaty antystresowe, prowadzone metodami interaktywnymi.


Uczestnicy warsztatu zapoznali się z przyczynami i naturą stresu oraz poznali skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem. Umiejętności te pozwolą na skuteczniejsze i elastyczniejsze działanie, szczególnie w trudnych okolicznościach.  

Uczestnicy warsztatu bardzo pozytywnie ocenili zarówno merytoryczną treść warsztatu  jak i styl ich prowadzenia, podkreślając bardzo bobry kontakt z uczestnikami. Duże znaczenie miało również dla uczestników wykorzystywanie realnych sytuacji ,w odniesieniu do strategii radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.