Realizacja warsztatu strategicznego w ramach prac związanych z przygotowywanie strategii rozwoju firmy.

Celem przeprowadzonych warsztatów strategicznych było:


  • Przełożenie strategii na konkretne projekty i działania
  • Opracowanie planu zmiany w kontekście wdrożenia strategii
  • Określenie harmonogramu działań
  • Wypracowanie tematów ogólnych pozwalających przekazać plan strategiczny zwykłym pracownikom.

Program przeprowadzonych warsztatów dotyczył:

  1. Omówienie najważniejszych wyników warsztatów decyzyjnych
  2. Podstawowe tematy wiążące - projekty
  3. Podstawowe pytania strategii
  4. Program zmian
  5. Analiza pola sił.

Warsztaty zostały przez nas bardzo wysoko ocenione, a postawione cele zostały w pełni zrealizowane.

Trenerzy/Konsultanci CENTRUM ROZWOJU w sposób profesjonalny, ciekawy i angażujący, prezentując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego.

Rekomendujemy Trenerów/Konsultantów CENTRUM ROZWOJU jako kompetentnych z dużym wkładem merytorycznym oraz doświadczeniem biznesowym przy realizacji projektów w zakresie budowy strategii i zarządzania strategicznego.