Realizacja warsztatu z zakresu metod rozwiązywania problemów

Realizacja warsztatu metod rozwiązywania problemów dla pracowników JT .


Celem warsztatu związanego z zagadnieniami rozwiązywania problemów było:

  • Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu,
  • Analiza przyczynowo skutkowa,
  • Praktyczne poznanie metod rozwiązywania problemów

 

Rekomendujemy trenerów CENTRUM ROZWOJU jako kompetentnych z dużym doświadczeniem biznesowym przy realizacji projektów w zakresie zarządzania jakością procesów oraz  metodyki ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów.