Realizacja gry symulacyjnej z zakresu procesów w firmie.

Realizacja gry symulacyjnej dla pracowników JT .


Celem przeprowadzonej Gry Symulacyjnej było:

  • zaprezentowanie kwestii istotności zapewnienia właściwej jakości procesów biznesowych,
  • uzmysłowienie uczestnikom wagi współpracy międzywydziałowej, komunikacji wewnętrznej, formułowania i komunikowania potrzeb,
  • ukazanie bezpośredniego przełożenia usprawnień procesów na wynik finansowy 

Gra symulacyjna w której nasz zespół wziął udział to bardzo ciekawa praktyczna forma nauki. Dobrze pokazuje złożoność procesu planowania produkcji i wyceny wartości firmy. Łączy element integracji z nauką przez doświadczenie. Daje możliwość sprawdzenia umiejętności. Szczególnie przydatne umiejętności ćwiczone w grze to umiejętność strategicznego myślenia i współpracy w zespole. Również zasady działania biznesu, bilans firmy.