Realizacja gry komunikacyjnej

Rekomendujemy trenerów zespołu CENTRUM ROZWOJU realizujących grę komunikacyjną połączoną z wprowadzeniem do wyznaczania standardów komunikacyjnych dla dwóch zespołów kadry zarządzającej i pracowników operacyjnych firmy JT.


Celem przeprowadzonej Gry Komunikacyjnej było:

  • Zwizualizowanie uczestnikom jakie czynniki komunikacyjne mają wpływ na osiągnięcie  wyznaczonego celu przez zespół pracowników i kadrę zarządzającą;
  • Zaprezentowanie schematu komunikacyjnego zwiększającego szansę osiągnięcia wyznaczonego celu;
  • Pokazanie jak łatwo jest nieświadomie demotywować pracowników w ramach realizacji strategii wyznaczonych celów i zadań;
  • Zaprezentowanie kwestii istotności zapewnienia w organizacji standardów komunikacyjnych;
  • Uzmysłowienie uczestnikom wagi komunikacji pomiędzy kadrą zarządzającą i pracownikami operacyjnymi;
  • Ukazanie bezpośredniego przełożenia usprawnień komunikacji na ostateczny wynik realizacji wyznaczonego celu; 

Celem warsztatu związanego z zagadnieniami rozwiązywania problemów było:

  • Poszukiwanie źródeł zaburzeń komunikacyjnych,
  • Analiza przyczynowo skutkowa.

W ramach dyskusji moderowanej w sposób profesjonalny, ciekawy i angażujący wszystkich uczestników zostało przeprowadzone mówienie  wyników gry wraz z wyciągnięciem wniosków, prezentując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie praktyczne??