Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

Z-ca Kierownika Działu Finansowo-Kadrowego

Moim głównym celem nad którym pracowałam na sesjach było budowanie autorytetu szefa oraz tworzenie pozytywnych relacji i zasad współpracy z zespołem, którym obecnie kieruję.


Pracowałam nad ustaleniem konkretnych celów i zasad, które będą mi pomocne w optymalizacji stawianych mi zadań. To co wypracowałam na spotkaniach ułatwiło mi m.in. przeprowadzenie tzw. pierwszego zebrania z podległym mi zespołem, już w charakterze  przełożonego oraz bieżące  kontakty interpersonalne. Sesje te pomogły mi w zdobyciu pewności siebie i wiary w siebie. Dzięki tym spotkaniom zdałam sobie sprawę że powinnam wyzbyć się negatywnego dialogu wewnętrznego. Potrafię również bardziej panować nad swoimi emocjami. Spotkania te pokazały mi w jakim kierunku powinnam rozwijać swoją kreatywność oraz zwiększyły moją naturalna motywację do działania.

Coaching wsparł mnie w wydobyciu moich mocnych stron a także wsparł w nakreśleniu w jakim kierunku powinnam się bardziej koncentrować aby być bardziej kreatywna. Uważam, że coaching jest sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez odkrywanie nie poznanych i niewykorzystywanych zasobów  każdego człowieka.