Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

Dorota Wielgos

Menedżer, Ekspert.


Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach takich Curtis International INC, Polska Telefonia Cyfrowa (obecnie T-Mobile), Alcatel e-Business Distribution (obecnie NextiraOne Polska).

Kierowała działami Importu, Zaopatrzenia, Zakupów i Logistyki, Jakości, Technicznym. Zarządzała zespołami małymi (7-12 osób) oraz średniej wielkości (52 osoby), zcentralizowanymi oraz rozproszonymi w regionach.

Zbudowała  wiele efektywnych i dobrze zmotywowanych zespołów, skutecznie realizujących finansowe i operacyjne cele organizacji w zakupach, logistyce i w serwisie przy implementacji projektów oraz w ramach obsługi zgłoszeń serwisowych klientów. Brała aktywny udział w projektach międzynarodowych i programach korporacyjnych w obszarze globalnych zakupów, zarządzania łańcuchem dostaw i operacji serwisowych. Zajmowała się ich implementacją na rynku lokalnym, a także w grupie krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Tworzyła i wdrażała koncepcje budowania i rozwijania kompetencji zawodowych pracowników. Zarządzała zmianą i motywowała zespół do działania stosując partnerski styl pracy. Dało to  efekt w postaci wysokiej oceny zespołu w badaniu satysfakcji klienta (przeprowadzonym przez niezależny ośrodek badania w Wiedniu).

W latach 2005-2006 była członkiem Komitetu Sterującego ogólnofirmowego projektu dotyczącego nowego systemu oceniania i premiowania pracowników.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.W latach 2002-2004 pogłębiła wiedzę biznesową i menedżerską podczas studiów podyplomowych Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany przy akredytacji HEC School of Management ? Paris, London Business School and Norwegian School of Economics and Business Administration).

Uczestniczyła w cyklu szkoleń oraz warsztatów psychologicznych z zakresu Zarządzania Ludźmi, z koncentracją na takich aspektach jak: budowanie zespołu, skuteczna komunikacja w zespole, motywowanie podwładnych, zarządzanie zmianą.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Zainteresowania związane z pracą zawodową:

  • Budowanie efektywnych zespołów
  • Wpływ predyspozycji osobowościowych na kompetencje zawodowe (coaching)
  • Zarządzenie konfliktem

Do zainteresowań ogólnych dodałabym również:

  • Literaturę biznesową
  • Podróże
  • Muzyka Jazzowa
  • Brydż