Referencje z usług doradczych dotyczących wypracowania strategii firmy.

W imieniu Zarządu JT rekomenduję konsultantów CENTRUM ROZWOJU jako profesjonalny zespół doradczy.


Celem współpracy było wypracowanie nowej strategii rozwoju Spółki JT ZBG oraz przygotowanie kadry menedżerskiej do jej wdrożenia.

Zaproponowana metodyka wypracowania strategii oparta była na ścisłej współpracy konsultantów z naszą kadrą zarządzającą i specjalnie powołanym zespołem projektowym.

W ramach prac nad strategią przeprowadzono szereg praktycznych szkoleń i warsztatów dla kadry menedżerskiej i zespołu projektowego z zakresu m.in. metodyki budowy strategii, analiz strategicznych, podejmowania decyzji strategicznych, planowania działań strategicznych.

W wyniku kilkumiesięcznych prac wypracowano:

  • analizę strategiczna otoczenia Spółki
  • analizę potencjału Spółki
  • strategię rozwoju JT ZBG na lata 2012 ? 2014
  • karty wyników stanowisk kierowniczych oraz projekty inicjatyw strategicznych
  • program komunikacji strategii

Dzięki wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego, bogatemu doświadczeniu biznesowemu w zakresie budowy i implementacji strategii oraz zaangażowaniu Pana Wojciecha Michałek prace zakończyły się sukcesem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów prac, szczególnie z jakości i prostoty wypracowanych rozwiązań umożliwiających wdrożenie strategii.

Z pełna odpowiedzialnością rekomenduje Pana Wojciecha Michałek jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego zarówno w obszarze zarządzania strategicznego jak i prowadzenia szkoleń.