Referencje z usługi z zakresu z realizacji- Audytu organizacyjnego

Celem przeprowadzonej analizy w JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. było


  • Zidentyfikowanie problemów i przyczyn ich powstawania w organizacji,
  • Analiza przyczyn występujących problemów,
  • Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących możliwych sposobów rozwiązania zidentyfikowanych problemów

Zakres merytoryczny analizy organizacji w JT Zakład Budowy Gazociągów Sp. z o.o. obejmował:

  • Opracowanie procedury i harmonogramy przeprowadzenia audytu,
  • Stworzenie narzędzi wspomagających audyt,
  • Przeprowadzenie audytu z zastosowaniem badań ankietowych, kwestionariuszowych, wywiadów diagnostycznych i strukturalizowanych, analiza organizacji z zastosowaniem modelu L.E. Greinera, analiza SWOT, analiza dokumentacji Spółki, analiza danych.

Konsultanci firmy CENTRUM ROZWOJU przeprowadzili projekt doradczy terminowo, w sposób profesjonalny, prezentując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie w obszarze zarządzania.

Cenimy sobie dotychczasową jakość kontaktów i polecamy współpracę rekomendując konsultantów firmy CENTRUM ROZWOJU jako kompetentnych doradców z dużym doświadczeniem biznesowym przy realizacji projektów w zakresie diagnozy i analizy organizacji.

Nasze zamierzenia związane  z przygotowaniem kolejnych projektów doradczo- rozwojowych planujemy również realizować  w ramach naszej współpracy.