Zadaj pytanie

Jeśli potrzebujesz więcej informacji wyślij do nas wiadomość...

Centrum Rozwoju

PODSTAWOWE RODZAJE COACHINGU

Są różne rodzaje coachingu jednak można go podzielić na dwa główne obszary:


 • biznes coaching
 • life coaching.

Pytanie jakie możesz sobie stawiać zapewne brzmi : który dla mnie naprawdę byłby przydatny? Czego ja tak naprawdę chcę i potrzebuję?

Zacznijmy więc porządkować i zidentyfikujmy sobie  pokrótce te dwa najczęściej występujące rodzaje coachingu.

Biznes coachig (bussines coaching) dotyczy tematów  pracy zawodowej i jej przebiegu. Jest adresowany do   pracowników firmy, którzy potrzebują indywidualnego treningu ? wsparcia w celu doskonalenia wybranych kompetencji, a także zwiększania osobistej efektywności.

Biznes Coaching, w skrócie ma na celu podniesienie  Twojej efektywności w miejscu pracy.  Skuteczny rozwój jest podstawa innowacyjnych rozwiązań, a coaching jest jednym z najlepszych sposobów na pobudzenie kreatywności i doskonalenie umiejętności.

Korzyści  jakie płyną z coachingu dla pracownika i organizacji to:

 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętność  świadomego wyznaczania i  realizacji celów,
 • umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • podwyższenie efektywności wykonywanych zadań,
 • umiejętność oglądania sytuacji z różnych perspektyw, wyciągania wniosków oraz podejmowania decyzji,
 • zwiększenie motywacji i zaangażowania poprze uruchomienie motywacji wewnętrznej,
 • zwiększenie samoświadomości swojego potencjału,
 • podwyższenie samooceny co niewątpliwie wpływa na wzrost zadowolenia z siebie a pośrednio na lepsze wykonywania zadań których się podejmujemy osiągając pożądane rezultaty i lepsze wyniki w organizacji,
 • zachowanie równowagi między życiem zawodowym i osobistym

Przykładowe cele w coachingu biznesowym dotyczą m.in.:

 • rozwoju kompetencji,
 • zmiany zachowań,
 • budowania relacji,
 • umiejętności komunikacyjnych,
 •  rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
 • planowania kariery,
 • budowania motywacji,
 • wsparcia w wykonywaniu nowego stanowiska,
 • rozwoju kreatywności,
 • poprawa własnej efektywności,
 • i wiele innych tematów.

Life Coaching  zajmuje się sferami  życia dotyczącymi: życia rodzinnego, zdrowia, zachowania równowagi między pracą i rodziną. Może być również przydatny w poradzeniu sobie z problemami, wyzwaniami, zmiana osobista czy uwarunkowaniami wpływu różnych sfer życia, w których występujesz: rodzina, praca, przyjaciele, zdrowie. Te sfery zachodzą na siebie i mogą powodować powstawanie różnego  rodzaju konflikty między sobą. Za pomocą life coachingu możesz pracować nad tymi zadaniami.

Ale czy możliwe jest zupełne oddzielenie życia zawodowego od osobistego? To dosyć sztuczny podział. Life coaching i biznes coaching często wzajemnie się uzupełniają. Life coaching może dotyczyć obszaru pracy klienta, a biznes coaching może zajmować się również sferą życia pozazawodowego danej osoby. Dzieje się tak ponieważ istnieje  ścisła zależność pomiędzy pracą a życiem osobistym czy rodzinnym. Praca jest przecież częścią życia.

Life coaching jest przeznaczony dla ludzi, którzy naprawdę pragną harmonii w życiu.  Są w stanie  podjąć nawet trudne decyzje, aby cały czas odpowiadać sobie na pytanie : Co dla mnie znaczy dobre życie? Nie jest to psychoterapia a interaktywny proces rozwojowy doskonalenia samoświadomości i kompetencji w wybranym obszarze życia. Life coach posiada wiedzę i doświadczenie aby każdy mógł dokonać zmiany w swoim życiu. Jeśli uważasz,  że jesteś gotowy i chciałbyś coś zmienić to ten rodzaj coachingu jest dla Ciebie.

Korzyści  jakie płyną z  life coachingu:

 • wzrost samoświadomości co jest dla mnie ważne w życiu i korzystanie z tej wiedzy,
 • wzrost wiedzy o sobie w perspektywie mechanizmów reakcji w różnych sytuacjach życiowych,
 • szukanie odpowiedzi na pytania które są podstawą naszej samoświadomości,
 • wzrost świadomości swoich wartości,
 • wzrostu samoświadomości  swoich zasobów o których często zapominamy,
 • wzrost pewności siebie i motywacji życiowej,
 • wyznaczania i osiągania celów do realizacji,
 • oglądania sytuacji życiowych z różnych perspektyw,
 • umiejętności dokonywania wyborów,
 • podnoszenie satysfakcji w kontaktach międzyludzkich.

Przykładowe cele w life coachingu to:

 • rozwój w obszarze wartości, które wyznajemy i które są dla nas ważne,
 •  rozwój w obszarze relacji z innymi ludźmi,
 • umiejętność oceny i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • poprawa jakości swojego życia,
 • umiejętność podejmowania decyzji, 
 • wypracowywanie nowych perspektyw,
 • osiąganie balansu w życiu zawodowym i osobistym,
 • odkrywanie swojego potencjału,
 •  rozwój umiejętności  komunikacji międzyludzkie,
 • i wiele innych tematów.

Więcej informacji  dotyczących coachingu w darmowej subskrypcji Przewodniku coachingu  znajdziesz na naszych stronach.

Jolanta Suchłabowicz
Coach ICC
Członek zespołu coachów CENTRUM ROZWOJU